top of page
hand_painted_watercolour_texture_background_1704_edited_edited_edited.jpg

תקנון האתר

1. מבוא

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://www.ibjoyart.com (להלן: "האתר"). האתר מופעל על ידי חברת אירנה בודגוב ח.פ. 304425648 (כהגדרתה להלן).

כתובתנו: רח כצנלסון גבעתיים: 0544841121; דוא"ל: ibjoyart@gmail.com

1.2. בגלישה או בשימוש באתר זה, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת ללא מגבלות או סייגים ל: (1) תקנון ותנאי השימוש באתר כמפורט במסמך זה; ו-(2) מדיניות הפרטיות של החברה­­­­­­­ וכן (3) לתנאים הספציפיים של כל מוצר המוצע באתר (להלן כל אלה יחד: "תנאי השימוש באתר"). אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר, או לכל חלק מהם, עליך להימנע מכל גישה ו/או שימוש באתר.

1.3. אנו עשויים לתקן או לשנות את תנאי השימוש באתר, או כל חלק מהם, מעת לעת. הנוסח המחייב של התנאים ביחס לכל שימוש באתר, יהיה זה התקף במועד השימוש.

1.4. תנאי השימוש באתר כמפורט בתקנון ותנאי שימוש באתר אלו, מחייבים את כל המשתמשים באתר ובשירותים המוצעים בו, וזאת בין אם השימוש באתר נעשה באמצעות מחשב, טלפון חכם או בכל אמצעי אחר הידוע כיום או יהיה ידוע בעתיד, בין אם המשתמש ביצע רישום לאתר ובין אם לא ביצע רישום לאתר.

1.5. הגדרות:

1.5.1. "החברה" – אירנה בודאגוב, ח.פ. 304425648, וכל עובדיה, מנהליה ומי שפועל מטעמה בקשר עם הפעלת האתר.

1.5.2. "האתר" – אתר אינטרנט זה, ו/או כל אתר שיבוא במקומו, על כל עמודיהם.

1.5.3. "משתמש" – מי שגלש באתר ועשה בו פעולות כלשהן, לרבות רוכש.

1.5.4. "משתמש רשום" – מי שהשלים את הליך ההרשמה לאתר.

1.5.5. "מוצר" – הפריטים המוצעים למכירה באתר.

1.6. האמור בתקנון זה מתייחס באופן זהה לשני המינים. ניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. 

 

2. שירותי האתר, הזמנת ורכישת מוצרים

2.1. האתר הינו חנות לדברי אומנות, נוי ועיצוב פנים המשמשת עבור משתמשים פרטיים בלבד.

2.2. תהליך ההזמנה של מוצר באתר כולל את השלבים הבאים (ו/או אחרים, כמובהר באתר עצמו):

2.2.1. בחירת מוצר. המשתמש יתבקש לסמן מבין האפשרויות המוצעות באתר את המוצר המבוקש, את המוצר והצבע המבוקשים (אנו עושים את מירב המאמצים על מנת שהתמונות והצבעים יהיו כמה שיותר ברורים, אך ייתכן כי בגלל הבדלי תאורה כאלה או אחרים הצבעים או התמונות לא יהיו מדוייקים) ואת הכמות המבוקשת. לאחר שסומנו הדברים האמורים, המשתמש ילחץ על "הוסף לסל הקניות".

2.2.2. סל קניות. לאחר השלמת בחירת המוצרים, כלל המוצרים שנבחרו ופרטיהם יופיעו בסל הקניות. במידה והמשתמש רוצה להוסיף מוצרים נוספים באפשרותו לעדכן את סל הקניות. לצורך סיום ההזמנה, על המשתמש לאשר כי כלל המוצרים ופרטי ההזמנה שבחר נכללים בסל הקניות ולעבור לשלב התשלום.

2.2.3. רישום לאתר ובחירת אמצעי תשלום. על מנת לבצע הזמנות ורכישות באתר, ניתן להירשם כמשתמש רשום באתר או לבצע הזמנה כאורח, ללא רישום. במסגרת תהליך הרישום נבקשך לבחור שם משתמש וסיסמה וכן לספק מספר פרטים אישיים, כגון שם פרטי ושם משפחה וכתובת דואר אלקטרוני, לצורך זיהוי במערכות החברה. הפרטים האישיים וכן כל מידע שיימסר על ידך לחברה באמצעות האתר, לרבות המידע אודות פעילותך באתר, יוחזק על ידי החברה בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה באחריות המשתמש לשמור את שם המשתמש והסיסמא בסודיות.

2.2.4. לאחר הזנת פרטי המשתמש על המשתמש לבחור את אמצעי התשלום הרצוי ולהזין את פרטי התשלום. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

2.2.5. בדיקת תקינות אמצעי החיוב שנמסר על ידי המשתמש. לאחר בחירת אמצעי התשלום, יתבקש המשתמש למסור פרטי כרטיס אשראי לחיוב. החברה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברת האשראי.

2.2.6. אישור עסקה. לאחר קבלת אישור ביצוע התשלום על ידי חברת כרטיס האשראי הרלוונטית, תשלח החברה אישור כי העסקה בוצעה (להלן: "אישור עסקה") לכתובת הדוא"ל שציין המשתמש במסגרת הליך התשלום. עד לקבלת אישור העסקה, לא תיחשב העסקה כמושלמת. הרישום במאגריה הממוחשבים של החברה בגין אישור (או דחיית) העסקה ומועד קבלת אישור העסקה ישמש כראייה לכאורה לנכונות הנתונים המופיעים בהם.

2.2.7. ביצוע ההזמנה. לאחר קבלת אישור העסקה, תועבר ההזמנה למשרדי החברה לצורך משלוח הפריטים בהתאם לשיטת המשלוח שבחר המשתמש.

2.3. מגבלות על הזמנת מוצרים

2.3.1. ככל שמוצר מסוים אינו נמצא במלאי במועד ביצוע ההזמנה ו/או אינו זמין מכל סיבה שהיא, תישלח הודעה על כך למשתמש, ובה עדכון באשר לביצוע ואספקה של הזמנת המשתמש. 

2.3.2.   לא ניתן לרכוש מוצרים לשימוש מסחרי ו/או לצורך מכירה לצדדים שלישיים.

2.3.3 תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. 

3. אספקה

3.1. אספקת מוצרים תיעשה אך ורק בגין עיסקאות אשר תמורתן שולמה בפועל על ידי המשתמש.

3.2. מועדי האספקה המפורסמים באתר יימנו ממועד קבלת אישור עסקה. במניין מועדי האספקה לא יימנו ימי שישי, שבת, ימי חג ומועד, ערבי חג או מועד ו/או ימי שבתון.

3.3. המוצרים יסופקו בישראל באמצעות דואר ישראל ו/או באמצעות חברת שליחויות, בהתאם לסוג המוצר, גודלו, מספר המוצרים שהוזמנו, מקום האספקה וכיוב'. אפשרויות האספקה הזמינות ביחס לכל מוצר יצויינו בתנאי כל עסקה.

3.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע איחוד של מספר הזמנות של אותו משתמש ולבצע אספקה באופן מרוכז של ההזמנות שאוחדו, ובלבד שהחברה תספק את המוצרים למשתמש בהתאם למועדי האספקה הנקובים באתר.

3.5. החברה לא תהיה אחראית על עיכוב במסירת המוצר בשל פעולות או מחדלים של צדדים שלישיים, לרבות בשל שביתות ועיצומים, וכן בשל עיכובים הנובעים מכוח עליון. 

3.6. באזורים אשר הגישה אליהם הינה (או עשויה להיות) מוגבלת מבחינה ביטחונית, ייתכנו עיכובים סבירים במועד אספקת הזמנת המשתמש והדבר לא ייחשב כהפרה של מועד אספקת הזמנת המשתמש. בשטחים חריגים מבחינה בטחונית או בעתות של כוח עליון (כגון מלחמה, שיטפון, רעידות אדמה וכולי) לא יינתנו שירותי משלוחים, או שיינתנו שירותי אספקה מוגבלים. על מנת לקבל מידע מלא בנוגע לאספקת כל מוצר ומוצר ניתן להתעדכן דרך האתר או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה.

3.7. במקרה של אובדן ההזמנה, שלא כתוצאה מפעולה או מחדל של המשתמש (כגון: מסירת כתובת שגויה), תהיה אחריותה של החברה מוגבלת לאספקה מחדש של המוצר שהוזמן, לאחר שקיבלה אישור מהגורם המשלח המאשר את האובדן. 

3.8. דמי המשלוח המפורטים באתר מתייחסים למשלוח המוצרים בתוך שטח מדינת ישראל בתנאים סטנדרטיים. במקרים חריגים (כגון משלוח של אריזות גדולות במיוחד) ייתכנו שינויים בדמי המשלוח כפי שיצוין בתנאי כל עיסקה ועיסקה.

3.9. בכל שאלה נוספת ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו באמצעות טופס יצירת הקשר באתר או באמצעות דוא"ל: ibjoyart@gmail.com.

4. תנאי עסקה מיוחדים

4.1. התנאים המיוחדים הרלוונטיים לכל מוצר מצויינים באופן ספציפי בדף המוצר, לרבות כמויות ומלאי, צבעים, מידות, אפשרויות או מגבלות מיוחדות אחרות וכיוצא באלה.

4.2. לניסיון לעשות שימוש החורג מהאמור בתנאים המיוחדים כאמור עלול להוביל, בין היתר, לביטול העיסקה.

5. מחירים

5.1. מחיר המוצרים הנקובים באתר הינם בשקלים חדשים.

5.2. לא אם צוין אחרת, מחיר המוצר כולל מע"מ.

5.3. למחירי המוצרים יתווספו דמי המשלוח, כמפורט באתר.

5.4. מחירי המוצרים המופיעים באתר נכונים למועד פרסומם. המחיר בו יחוייב המשתמש יהיה מחיר המוצר המעודכן שפורסם באתר במועד ביצוע ההזמנה. החברה תהיה רשאית לשנות את מחירי המוצרים על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה רשאית להציע למשתמשים מפעם לפעם ולתקופות מוגבלות, הנחות, הטבות או מבצעים שונים (בין ישירות ובין באמצעות מועדוני לקוחות או קופונים). 

6. ביטול עסקה 

6.1. ביטול עסקאות שנעשו באתר יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

6.2. בעסקאות אשר התבקש לגביהן ביטול עסקה וזאת בטרם נשלח המוצר או המוצרים ללקוח, יינתן זיכוי כספי מלא הכולל את דמי המשלוח, ע"פ חוק.

6.3. בעסקאות אשר התבקש לגביהן ביטול עסקה וזאת לאחר שהמוצר או המוצרים נשלחו ללקוח, יינתן זיכוי כספי מלא בניכוי דמי המשלוח, ע"פ חוק, בכפוף להחזרת הפריט לחברה מבלי שנעשה בהם שימוש כלשהו, עם התוויות והאריזות המקוריות ומבלי שנגרם לפריט נזק. מובהר כי החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע למצב הפריטים המוחזרים.

6.4. הרוכש יכול להחזיר את כל פריט (למעט אם מצוין אחרת) בתוך 14 ימים מיום קבלתו, כל עוד לא נעשה בו שימוש, עם התוויות והאריזות המקוריות, עבור זיכוי כספי.

6.5. זיכוי כספי יועבר ללקוח באמצעות חברת האשראי.

7. פרטיות

7.1. החברה מעוניינת להציע למשתמשים הטבות ומבצעים שונים, ולשם כך היא מעוניינת לשלוח למשתמשים שאישרו זאת, הודעות פרסומיות, לרבות באמצעות הודעות למכשיר הסלולרי (כגון SMS, Push Notifications, e-mails). בעת הרישום לאתר תתבקש לאשר קבלת הודעות כאמור.

7.2. אם אישר המשתמש קבלת הודעות פרסומיות וברצונו להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה של הודעות אלו, המשתמש רשאי, בכל עת, לשלוח לחברה בקשת הסרה באמצעות לחיצה על קישור מיוחד המופיע בתחתית כל דיוור הנשלח מהחברה או ע"י שליחת בקשת הסרה לכתובת הדוא"ל: ibjoyart@gmail.com.

7.3. החברה  רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies") במסגרת האתר על מנת לאחסן מידע עבור משתמשי האתר (כגון שם משתמש וסיסמה) וכך לחסוך את הצורך להזין את פרטי המשתמש האישיים בכל כניסה לאתר. המשתמש רשאי ויכול להתאים את ההגדרות בתוכנת הדפדפן כך שלא ייקלטו במחשב עוגיות או לצורך מחיקת העוגיות הקיימות.

7.4. ניתן לעיין ביתר הרחבה במידע נוסף הקשור לענייני פרטיות כמפורט במדיניות הפרטיות.

8. קניין רוחני

8.1. סימני מסחר. החברה הינה הבעלים ו/או בעלת זכויות השימוש של כל השמות והסימנים המוצגים באתר, לרבות שמות מסחריים, סימנים מסחריים, סמלים, אייקונים (icons), סימנים גרפיים, עיצוב, לוגואים (logo). ואלו עלולים להיות סימני מסחר/שירות רשומים של החברה או של צדדים שלישיים. השימוש או השימוש לרעה בסימני מסחר/שירות אלה או כל חומר אחר, הנו אסור באופן מפורש ועלול להיות הפרה של זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או חוקים אחרים להגנה על קניין רוחני.

8.2. זכויות יוצרים. התכנים המוצגים באתר, לרבות עיצוב האתר והגרפיקה, התכנים המילוליים, תמונות, עריכה וכיוב', כפופים (או עשויים להיות כפופים) להגנה על זכויות יוצרים. בהתאם, אין להעתיק את תוכנו של האתר, להוריד, לשנות, לשכפל, לפרסם או לשדר מחדש כל מידע או תוכן הכלול באתר או כל חלק ממנו בכל אמצעי אלקטרוני או בעותק קשיח, או ליצור כל יצירה, יצירה נגזרת או בדרך אחרת, המבוססת על תמונות, טקסט, מסמכים או מידע כאמור, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.

8.3. אין דבר האמור בתנאי שימוש אלה המתפרש כמקנה במפורש, במשתמע, על דרך השתק או בכל דרך אחרת בעלות, רישיון או כל זכות אחרת לפי דיני קניין רוחני למשתמש או לכל צד ג' אחר.

8.4. המשתמש אינו יכול להעלות, להטביע, להעביר לרבות בדואר אלקטרוני, לשדר או להפוך לזמין כל חומר המפר כל סוד מסחרי, זכויות יוצרים, או זכויות אחרות של כל אדם או ישות.

 

9. הגבלת אחריות 

9.1. אחריותה של החברה על פי הסכם זה מוגבלת לאספקת המוצרים שהוזמנו באמצעות האתר.

9.2. החברה אינה נושאת בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לדיוק או לשלמותו של המידע או התוכן באתר. החברה אינה אחראית לכל נזק (לרבות נזק ישיר, משני, תוצאתי, עקיף או עונשי) שנגרם למשתמש באתר או לכל צד שלישי בקשר עם האתר, לרבות גישה, שימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר זה, ולרבות בגין כל טעות או השמטה במידע או בתכנים.

9.3. הגבלת אחריות זו כוללת נזקים שעלולים להיגרם למחשבים, טלפונים סלולריים, טאבלטים וכו', (לרבות וירוסים, כל גישה בלתי מורשה או שימוש בשרתים שלנו ו/ או כל וכל מידע אישי ו/או מידע פיננסי המאוחסן בהם וכל הפרעה או הפסקה של שידור מהאתר.

9.4. במקרה של טענה מצד הרוכש בדבר קבלת מוצר פגום או אי-התאמה, לצורך בדיקת טענה שכזו כאמור יידרש הרוכש למסור לחברה את המוצר שקיבל באמצעות שליחתו בחזרה לחברה. החברה תישא בהוצאות המשלוח הסבירות של מוצר כאמור, ככל שימצא כי המוצר פגום או שקיימת אי-התאמה. במידה ולאחר בחינת המוצר ימצא כי המוצר פגום או שקיימת אי-התאמה, הרוכש יקבל החזר כספי (הן בגין הוצאות המשלוח והן בגין עלות המוצר), או לחלופין, אפשרות לבצע הזמנה חוזרת באתר.

9.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סכום הנזק המקסימלי בו תישא החברה לא יעלה על סכום ההזמנה הרלוונטית שבוצעה ע"י המשתמש. 

9.6. הגישה והשימוש באתר זה ובתכנים הם על אחריות המשתמש בלבד. החברה שומרת את הזכות לשנות בכל עת את התוכן של אתר זה או את תקנון ותנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות בכל עניין ומכל סיבה, ללא הודעה מוקדמת, ועל משתמשי האתר לבדוק פריטים אלה על בסיס תקופתי.

9.7. אין האמור בתקנון ותנאי שימוש באתר אלו כמעניקים זכויות או הטבות לכל צד שלישי. הגבלת האחריות תחול במידה המרבית המותרת על פי דין בתחום השיפוט הרלבנטי.

9.8. החברה לא תבצע אימות ציות לחוק מקומי בכל תחומי השיפוט והמשתמש אחראי בלעדי להתאמה של המידע והתוכן הכלול באתר עם החוק המקומי בתחום השיפוט.

9.9. בכל מקום בתקנון בו הוגבלה אחריותה של החברה ו/או קמה זכותה של החברה לפיצוי ו/או שיפוי ו/או ישנה הגבלה על אחריותה של החברה, תהא המשמעות אף באשר למנהלים ו/או בעלי מניות ו/או עובדים בחברה ו/או מי מטעמה.

10. שיפוי 

10.1. המשתמש מסכים לשפות את החברה (ובכלל זה נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, סוכנים, ספקים ושותפים של צד שלישי), כנגד מלוא ההפסדים, ההוצאות, הנזקים והעלויות, לרבות שכר טרחת עורך דין, בקשר עם הפרה כלשהי על ידי המשתמש של הוראות הדין או הוראות התקנון ותנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות.

10.2. שיפוי זה כולל, ללא הגבלה, כל טענה, אובדן, דרישה או תביעת כתוצאה מהפרה או פגיעה בזכויות צד שלישי (לרבות וללא הגבלה כל זכויות יוצרים, זכות קניינית אחרת, זכות לשם טוב או זכות לפרטיות) ומהפרות משתמש כגון העלאת וירוסים, תולעים (worms), עכבישים (spiders), סוסים טרויאניים (Trojan horse) או אמצעים אחרים של התנהגות בלתי הולמת טכנולוגית, בין שידועים כיום ובין שידועים בעתיד.

10.3. חובת השיפוי של המשתמש תחול ללא הגבלה בזמן או טריטוריה.

11. חוק; שיפוט

11.1. השימוש של המשתמש באתר האינטרנט יהיה כפוף לחוק הישראלי ללא התחשבות בעקרונות ברירת הדין. פרשנותם ואכיפתם של תנאי השימוש באתר ו/או כל מחלוקת או הליך משפטי הנובעים מהם, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

11.2. כל פעולה משפטית או הליך הקשור לאתר או לתנאי השימוש באתר יובא לשיפוט הבלעדי והייחודי של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב - יפו.

11.3. החברה שומרת את הזכות לכל פיצוי, סעד ו/או תרופה בחוק או במקרה של הפרה של תנאי שימוש אלו.

12. כללי

12.1. הרכישה באתר מותרת למי שמלאו לו 18 שנים בלבד. אם הינך מצוי מתחת לגיל זה עליך להימנע מכל שימוש באתר.

12.2. בעשיית שימוש באתר הינך מאשר כי הינך כשיר באופן מלא להתחייב כאמור בתנאים, חובות, הצהרות, מצגים, והתחייבויות שנקבעו בתנאי השימוש באתר ולקיימם במלואם.

12.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את הרישום או את השימוש באתר של כל משתמש שעשה אחת מאלה: (1) הפר את הוראות הדין או את תנאי השימוש באתר; (2) פגע בזכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, ​​או כל קניין אחר או זכות לפרטיות או שם טוב של כל צד שלישי; (3) הטריד, פגע או פעל בדרך כלשהי שיש בה, או עלול להיות בה, לפי שיקול דעת החברה, הפרעה או שיבוש או פגיעה בפעילות האתר ו/או במפעיליו ו/או במשתמשים אחרים באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

12.4. החברה עושה מאמץ לאפשר את שירותי פעילות האתר ברציפות אולם יכול ומסיבות שונות תהיינה תקלות ו/או הפסקות בפעילות כאמור או בחלק ממנה. למשתמשים לא תעמוד כל טענה או תביעה כלפי החברה בקשר עם תקלה ו/או הפסקה כאמור.

12.5. החברה משתמשת בתוכנות אבטחת מידע מקובלות, אולם תעבורת נתונים באמצעות רשת האינטרנט ו/או הסלולר אינה חסינה בפני ציתות מכל סוג שהוא, ולפיכך לא תעמוד למשתמשים כל טענה או תביעה כלפי החברה, ככל שמידע שנמסר באמצעות האתר הגיע לצד שלישי כלשהו.

12.6. משתמש לא יעשה שימוש באתר לצורך פרסום מסחרי של מוצר ו/או שירות כלשהו. 

12.7. משתמש לא יעשה באתר שימוש כלשהו הנוגד את מטרת השימוש באתר ולא יעשה כל פעולה שיש בה כדי למנוע או להפריע או לשבש את פעילות האתר ו/או את השימוש של משתמשים אחרים באתר, לרבות באמצעות משלוח ספאם ו/או דואר זבל ו/או תולעים ו/או וירוסים ו/או רובוטים וכיוצ"ב. 

12.8. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לביצוען על ידי המשתמש. 

12.9. עיכוב או הימנעות מצידה של החברה מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על פי תקנון ותנאי שימוש באתר אלו, לא יראו אותם כויתור או כמניעה מצידה מלהשתמש בזכויותיה בעתיד, והיא תהא רשאית להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון. 

12.10. כל סכום שתחוב החברה למשתמש מכל סיבה שהיא, לא יהא המשתמש זכאי לקזזו מכל סכום שייחוב לחברה, אלא בהסכמתה מראש ובכתב של החברה. 

12.11. אם הוראה כלשהי של תקנון ותנאי שימוש באתר אלו תיחשב להיות בלתי חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, אזי כל תנאי כאמור יתפרש עד להיקף המרבי המותר על פי חוק, ומבלי להשפיע על יכולת האכיפה של כל יתר הוראות תקנון ותנאי שימוש באתר אלו.

bottom of page