Choose To Color Your Life With Joy

Emerald_edited.jpg

החנות שלי

JOYME_edited.jpg
Me as Joy

הסיפור שלי

אני בוחרת להעניק לכל ציור

חלק מהסיפור שלי, חלק ממני

הסיפור שלי הוא על בחירה.

הבחירה שעשיתי, לחיות את החיים בצבעים, ולשפוך אור בוהק על כל חוויה.

בחרתי במה להתמקד מתוך מגוון הצבעים האינסופי והאפשרויות שהם מאפשרים.

אני מאמינה בעיצוב הנפש והרוח על ידי זיקוק הטוב מכל סיטואציה ואיסוף של אנרגיות חיוביות ותמריצים למסע שלי.

המסע

דברו איתי

:) נדבר בקרוב